söndag 4 december 2016

Hjälmförbud vid höjd risk för skallskada!

En man med krockkuddehjälmen Hövding gick nerför trappan till sin cykel. Hjälmen löste ut, och ska då kasseras. Men mannen får ingen ersättning, trots att hjälmen löste ut felaktigt. Detta eftersom hjälmen ska vara avstängd vid gång och endast slås på vid cykling.

Det är ganska lustigt, eftersom cykling är lika säkert som att gå, räknat som omkomna per kilometer. När olyckan väl sker så är fotgängare precis lika benägna att slå i huvudet som cyklister. Dessutom är just gående i trappor mer utsatta för skallskador, när olyckan väl sker, än vad cyklister är. Det fann jag när jag fick data ur Socialstyrelsens patientregister.

Vore Hövding och andra hjälmar anpassade efter faktiska risker skulle de främst användas av gående i trappor. Men hjälmtillverkaren förebrår kunden och säger att han borde läsa handboken ordentligt.

Socialstyrelsen har uppmärksammat problemet med fallskador. Men de säger inte att man ska springa till närmaste butik och köpa en platspersedel att ha på huvudet. Istället rekommenderar de balansträning och fysisk aktivitet, särskilt för äldre. Halkbekämpning på vintern nämns också.

Gick i trapphuset – då utlöstes Hövdingen. StockholmDirekt

Cykling är lika säkert som att gå. Erik Sandblom

Effekter av ökat bruk av cykelhjälm bland barn. Reflexen - min artikel i Trafiktekniska föreningens tidskrift
Fallolyckor i trappor (ICD-10 kod W10.4, W10.8 eller W10.9) är medräknade eftersom gång- och cykelbanor ibland omfattar trappa för fotgängare och ramp för cyklister, exempelvis vid planskild korsning av järnväg eller större väg. Det finns 2536 sådana skadefall i mina data. För 73% av dem var huvuddiagnosen, alltså den svåraste skadan, en skada mot huvudet. Det är högre än någon annan trafikantgrupp.

Fler dör av fallolyckor. Socialstyrelsen
I samma rapport, Öppna jämförelser 2015, lyfts även exempel fram på hur det framgångsrikt går att förebygga fall på individ och befolkningsnivå. Det preventiva arbetet kan vara fysisk aktivitet och balansträning för äldre, tillgänglighetsanpassning, snöröjning och sandning, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar.

måndag 21 november 2016

En fin cykelfilm


Se filmen: Nu har hela nya super-cykelstråket öppnat - så säger experten

Här visar cykelexperten Krister Isaksson en breddad och uträtad cykelbana i Stockholm som han har varit med om att bygga. Det är så många rätt:

Det går att cykla i bredd och föra ett samtal, precis som man kan göra i bil eller buss. Bra inte minst för små barn som kan cykla bredvid sina föräldrar.

Det behövs inte hjälm eller reflexväst. Du kan ha dina vanliga kläder, precis som när du åker bil eller buss.

Den här cykelbanan är en del av ett prioriterat cykelstråk, och då måste cykeltrafik inte alltid vara underordnat gångtrafik. Precis som man gör med buss och bil kan man bestämma att prioritera framkomligheten för cyklister och minska antalet övergångsställen.

Precis som med bil- och busstrafik är bra infrastruktur en mycket viktig pusselbit om cykeltrafiken ska nå sin potential.

söndag 23 oktober 2016

När normer krockar med statistik

The Moment We've All Been Waiting For

Allt färre barn går eller cyklar själva till skolan. Detta trots att trafiken är säkrare än någonsin, och trots att två av tre elever bor inom sex kilometer från skolan, lika många som på nittiotalet.

Men människor fattar inte alltid rationella beslut. Amerikansk forskning visar att folk uppfattar risken olika för barn som lämnats ensamma, beroende på om de hade moraliska invändningar mot anledningen till att barnen lämnats ensamma. Till exempel om ett barn lämnas ensamt i en bil för att mamman blir påkörd och blir medvetslös, så uppfattas risken som låg. Men om mamman lämnar barnet ensamt i bilen för att träffa en älskare, så uppfattas barnet vara i fara.

Det visar att folk blandar in moraliska aspekter även när de är helt irrelevanta för barnets säkerhet.

I en intervju resonerar forskarna om varför barn alltmer sällan lämnas att utforska sin omgivning utan vuxnas sällskap. De spekulerar i att det är en rundgång av dålig riskuppfattning och moraliserande. Det börjar med att folk blir rädda och bildar en norm som säger att barn inte ska lämnas ensamma. När den normen bildats, så anpassar folk sin riskuppfattning till den nya normen och överskattar risken ännu mer. Man kan tänka sig att en sådan rundgång kan skapa snabba sociala förändringar, vilket kan förklara varför dagens föräldrar gick själva till skolan men inte tillåter sina barn att göra samma sak.

Well, the explanation we give in the paper is in terms of what we call the "feedback loop." The idea is that something (probably the availability heuristic) increased perceptions of risk to the point that a social norm against leaving children alone emerged. But once that norm was in place, moral outrage at those who violate the norm and inflated estimates of risk started reinforcing one another. That is, people increase their estimates of risk to better justify or rationalize the moral outrage they feel toward those who violate the norm, those higher estimates of risk provoke even more condemnation of parents who violate the norm, which elevates risk estimates still higher, and so on. That is a recipe for extremely rapid social change, and we suspect that the same feedback loop may operate in a variety of other domains.

Why Do We Judge Parents For Putting Kids At Perceived — But Unreal — Risk? National Public Radio

Thomas, A.J., Stanford, P.K. & Sarnecka, B.W., (2016). No Child Left Alone: Moral Judgments about Parents Affect Estimates of Risk to Children. Collabra. 2(1), p.10. DOI: http://doi.org/10.1525/collabra.33

onsdag 5 oktober 2016

Välkommet lappkast från If


Foto If

Jag och Cyklistbloggen riktade kritik mot försäkringsbolaget If för deras lite löjliga "cykelforskning" för några år sedan. If:s linje var att cyklister som skadar sig får skylla sig själva eftersom de kör på bilar (!) och har hörlurar. Faktum är att cyklister med hörlurar hör lika bra som bilister med radion avstängd och rutorna uppe.

Därför är det glädjande att If tycks ha gjort ett lappkast. Tillsammans med Cykelfrämjandet har de manat kommunerna att ploga snön från cykelbanorna först, eftersom det är lättare att köra bil i 10cm snö än att cykla. Alldeles nyligen, 27 september, gjorde If tio förslag för säkrare cykling. Och ingen av dem handlar om hjälm!

De tio förslagen är alla inriktade på trafiksystemet och inte på individuella trafikanter. Det är bra eftersom människor ibland gör fel, även om man tjatar på dem. Att utforma systemet efter människorna är därför mycket smartare än tvärtom.

Mina två favoritförslag handlar om förarsikt ur lastbilar och trafikutbildning av skolbarn. Lastbilshytter måste utformas så att chauffören kan se, även vid högersväng. Och barn har glädje av trafikutbildning som är anpassad till deras utveckling.


Nu finns If’s presentation av ”cykelolyckorna” online. Cyklistbloggen

Försäkringsbolaget If och Cykelfrämjandet:”Ploga cykelvägarna först”. Cyklistbloggen

Nej till försäkringsbolagens tramsforskning!. Eriks Sandbloms blogg

Förslag för bättre cykling. If försäkring

tisdag 20 september 2016

Vanligt och motsägelsfullt åsiktspaket om trafik och hälsa

Nya cykelbanor ökar cyklandet
Nya järnvägar ökar tågresandet
Skrämselkampanjer minskar rökandet

Men:
Nya motorvägar ökar inte bilismen
Hjälmkampanjer minskar inte cyklingen

Lite motsägelsefullt tycker jag!

fredag 2 september 2016

Högerdebattör om reklamfinansierade reflexvästar

Rebecca Weidmo Uvell har en intressant synpunkt på reflexvästar. Försäkringsbolagen delar ut västar med sin logotyp till småbarn. Hon frågar sig om det är okej att göra barn till reklampelare.

Jag håller med. Vore det inte bättre att sänka hastigheterna och förbättra gatubelysningen i stan, så att både barn och vuxna kan gå och cykla utan att behöva ha särskilda synlighetskläder?

Jag tycker att försäkringsbolagen lite lättvindigt lägger ansvaret på offret. Genom att visa upp sin logotyp så legitimerar försäkringsbolagen denna ordning. Det tycker jag är fel.

https://twitter.com/rebeccawuvell/status/771644642462867456

Många fartsyndare utanför skolor. SVT
Till exempel måste kommuner som är väghållare se över hur vägarna utanför skolorna ser ut och vad som kan man göras rent fysiskt.

40-gräns för bilarna i stan är en lysande idé. Expressen Ledare
Dagens 50-gräns i tätorter är satt efter bilisternas behov - inte efter vad den mänskliga kroppen tål vid en krock.

torsdag 25 augusti 2016

Hjärnfonden kräver hjälmlag för vuxna på elcykelElcyklar ökar i popularitet och det kan glädjedödarna såklart inte stå ut med! Hjärnfonden vill nu utöka hjälmlagen för barn så att även vuxna tvingas ha hjälm när de kör elcykel.

Men cykling är inte skadligt för hjärnan, tvärtom. Flera studier visar att cyklister lever längre, och att motion är bra för hjärnan. Motion förbättrar inlärningsförmågan bland barn.

Att Hjärnfonden går ut och varnar för cykling är ungefär som att hjärtfonden skulle gå ut och varna för farorna med frukt och grönsaker. Alla som äter frukt och grönsaker måste tänka på smittrisken och koka allt frukt och grönt i minst en timme. Det är upponervända världen.

För alla som bryr sig om liv, hälsa och hjärnor är det mycket viktigare att öka cyklingen än att öka hjälmbruket.

Hjärnfonden kräver hjälmtvång för elcykel

Stillasittande är inte bra för hjärnan. Vetenskapsradion

Gående och cyklande barn koncentrerar sig bättre. YIMBY