torsdag 20 april 2017

OECD: Utforma korsningar med omsorg

De flesta rekommendationerna i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa är allmänt hållna, men den sista handlar om hur cykelbanor ska dras genom korsningar:

Recommendation 18: Authorities must critically examine bicycle facility junction design and deploy known safety-improving measures to decrease crash risks.

På en cykelbana som dras genom en korsning som även trafikeras av motortrafik blir det såklart blandtrafik. Ett sätt att minska konflikter är att bygga en egen bana för högersvängande cyklister. Man kan också ge cykelbanan en avvikande färg, men det knepet bör användas sparsamt, enligt rapporten.

Jaha, det var den sista rekommendationen! Titta gärna i rapporten om det är något särskilt du tänker på, för den är nyanserad och rättfram.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

onsdag 19 april 2017

OECD: Bygg cykelbanor om farten inte kan sänkas

ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa tar ett helhetsgrepp även på cykelbanor:

Recommendation 17: Where speeds cannot be lowered, or where justified by traffic densities, authorities should seek to separate bicycle and motor traffic whenever feasible.

Cykelbanor ökar säkerheten på sträcka, men i korsningar kan de i själva verket försämra säkerheten. Ett alternativ är därför att sänka farten och minska trafiken på den vanliga körbanan, för att på så vis göra den mer cykelvänlig.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

tisdag 18 april 2017

OECD: Gör farthindren säkra för cyklister

I sin rapport om cykelsäkerhet och hälsa rekommenderar ITF/OECD att sänka farten där cyklister blandas med motortrafikanter. Men eventuella farthinder måste vara säkra för cyklister:

Recommendation 16: Where appropriate, traffic speeds should be limited to less than 30km/hr where bicycles and motorised traffic mix but care should be taken so that speed control devices do not create hazards for cyclists.

Gupp, stolpar och skyltar bör utformas så att de är säkra för cyklister.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

måndag 17 april 2017

OECD: Underhåll cykelbanorna

Helhetssynen som genomsyrar ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa träffar också underhåll av cykelbanor:

Recommendation 15: The deployment of cycling infrastructure should be accompanied by adequate levels of maintenance and enforcement of access rules.

Infrastrukturen måste underhållas för att behålla sin funktion. I Sverige visade Anna Niska i en rapport från 2009 att var fjärde singelolycka kan relateras till halka. Det gäller inte bara snö och is, utan även det grus som används till halkbekämpning och som sedan blir kvar när snön har smält.

En personlig reflektion är att grönska är en ständig utmaning för många väghållare i Sverige. Om den inte hålls efter så skymmer den sikten, smalnar av cykelbanan och orsakar lövhalka.

Tema Skadade cyklister. Analys baserad på sjukvårdsregistrerade i STRADA

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

söndag 16 april 2017

OECD: Beakta cyklisters upplevda trygghet

ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa tar ett helhetsgrepp som även omfattar cyklisternas upplevda trygghet:

Recommendation 14: Cycle safety plans should address safety improvement and the improvement of perceived safety.

Om det upplevs som otryggt att cykla, kommer många välja andra färdmedel som de uppfattar som säkrare.

Jag noterar att detta är en punkt som ofta missas. En svensk kampanjorganisation påstår att de kan svartmåla cykling med det goda syftet att påverka beteende och därigenom minska olyckorna. Men om svartmålningen skrämmer folk från att cykla så försvinner hälsovinsterna, vilket troligen innebär en nettoförsämring.

De flesta har goda alternativ till cykling och kommer därför hellre gå, ta bussen eller köra bil om cykling upplevs som otryggt eller krångligt.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

lördag 15 april 2017

OECD: Cyklister är olika

I ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa beaktas att alla cyklister är olika:

Recommendation 13: Authorities should match investments in cycle safety to local contexts, including levels of bicycle usage and account for cyclist heterogeneity.

Cyklister kan vara unga eller gamla, nybörjare eller erfarna, på väg till jobbet eller på söndagsutflykt.

Här tänker jag att cykelbanorna måste vara tillräckligt breda för att medge omkörning och cykling i bredd. En förälder vill kanske kunna prata med barnet, och då är det praktiskt att kunna cykla i bredd.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

fredag 14 april 2017

OECD: Säkra upp korsningar med lägre hastighet

ITF/OECD har gått igenom forskningen, och i deras rapport om cykelsäkerhet och hälsa får korsningar en egen punkt:

Recommendation 12: Cycle safety policies should pay close attention to junction design – visibility, predictability and speed reduction should be incorporated as key design principles.

Nästan var tredje omkommen cyklist i Europa dog i en korsning. Men det finns sätt att göra korsningarna säkrare: sänkt fart för motortrafiken, samt bättre sikt och förutsägbarhet bör beaktas i utformningen av korsningar.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien